Statut > Uchwały

Uchwały

Uchwała Nr 5/2006
Uchwała Walnego Zebrania Lokalnej Organizacji Turystycznej Dorzecza Parsęty z dnia 18.07.2006r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Zarządu LOT DP

zobacz >>
Uchwała Nr 4/2006
Uchwała Walnego Zebrania Lokalnej Organizacji Turystycznej Dorzecza Parsęty z dnia 18.07.2006r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia LOT DP

zobacz >>
Uchwała Nr 3/2006
Uchwała Walnego Zebrania Lokalnej Organizacji Turystycznej Dorzecza Parsęty z dnia 18.07.2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2006

zobacz >>
Uchwała Nr 2/2006
Uchwała Walnego Zebrania Lokalnej Organizacji Turystycznej Dorzecza Parsęty z dnia 18.07.2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej za ostatni kwartał roku 2005

zobacz >>
Uchwała Nr 1/2006
Uchwała Walnego Zebrania Lokalnej Organizacji Turystycznej Dorzecza Parsęty z dnia 18.07.2006r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie LOT DP

zobacz >>
Uchwała Nr 6/2005
Uchwała Walnego Zebrania Lokalnej Organizacji Turystycznej Dorzecza Parsęty z dnia 09.11.2005r.  w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej i ich wyboru

zobacz >>
Uchwała Nr 5/2005
Uchwała Walnego Zebrania Lokalnej Organizacji Turystycznej Dorzecza Parsęty z dnia 09.11.2005r. w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu i ich wyboru

zobacz >>
Uchwała Nr 4/2005
Uchwała Walnego Zebrania Lokalnej Organizacji Turystycznej Dorzecza Parsęty z dnia 06.12.2005 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2006

zobacz >>
Uchwała Nr 3/2005
Uchwała Walnego Zebrania Lokalnej Organizacji Turystycznej Dorzecza Parsęty z dnia 06.12.2005r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej za ostatni kwartał roku 2005

zobacz >>
Uchwała Nr 2/2005
Uchwała Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej Dorzecza Parsęty z dnia 06.12.2005r. w sprawie powołania członków Rady Programowej

zobacz >>
Uchwala Nr 1/2005
Uchwała Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej Dorzecza Parsęty z dnia 06.12.2005r. w sprawie określenia sposobu pobierania składek członkowskich

zobacz >>